Praktische informatie

Dit zijn de schooltijden
De schooltijden zijn voor alle leerlingen van alle groepen hetzelfde: alle schooldagen van 8.30 uur tot 14.00 uur. ’s Morgens komen de kinderen tussen 8.15 uur en 8.30 uur de klas binnen. Ouders die hun kind brengen, nemen op de gang afscheid van hun kind. De kinderen eten hun meegebrachte lunch op in de klas, samen met de leerkracht. Daarna spelen ze een kwartier buiten, onder toezicht van de leerkrachten. 

Vakanties en studiedagen

Studiedagen, leerlingen zijn vrij donderdag 20 oktober 2022
vrijdag 21 oktober 2022
maandag 9 januari 2023
maandag 13 februari 2023
dinsdag 14 februari 2023
dinsdag 11 april 2023
donderdag 22 juni 2023
vrijdag 23 juni 2023
Herfstvakantie maandag 24-10 t/m vrijdag 28-10-2022
Kerstvakantie maandag 26-12-2022 t/m vrijdag 06-01-2023
Voorjaarsvakantie maandag 27-02 t/m vrijdag 03-03-2023
Goede Vrijdag, Tweede Paasdag vrijdag 07-04 t/m maandag 10-04-2023
Meivakantie maandag 24-04 t/m vrijdag 05-05-2023
Hemelvaartsdag donderdag 18-05 t/m vrijdag 19-05-2023
Tweede Pinksterdag maandag 29-05-2023
Zomervakantie maandag 11-07 t/m vrijdag 20-08-2023

Buitenschoolse opvang
Kon-Tiki zit in het gebouw ‘De Bron’. In hetzelfde gebouw vindt u kinderopvang Partou, Hier kunt u terecht voor zowel dagopvang als buitenschoolse opvang. U bent natuurlijk niet verplicht om voor Partou te kiezen. Via de website van Vathorst vindt u ook andere aanbieders van kinderopvang in de wijk. 

Ziek, naar de dokter en verlof
We horen het graag zo snel mogelijk als uw kind ziek is of naar de dokter of tandarts moet. Wij hebben hiervoor de volgende regels: 

  • Ziekmeldingen graag tussen 7.45 uur en 8.15 uur via Parro of telefonisch (alstublieft niet per mail). 
  • Meld van tevoren bij de leerkracht van uw kind dat uw kind naar de (tand)arts moet. 

Uw kind kan alleen in uitzonderlijke gevallen verlof krijgen. U kunt verlof aanvragen bij de directie met het verlofformulier 

Zorgvuldig om met privacy
Op Kon-Tiki gaan we zorgvuldig om met de privacy van de kinderen. We registreren gegevens van en over onze leerlingen in onze administratie. Deze gegevens heten ‘persoonsgegevens’. We registreren en gebruiken alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het onderwijs. Deze gegevens zijn beveiligd opgeslagen en de toegang ertoe is beperkt. We controleren jaarlijks of de gegevens nog juist zijn. Om de privacy van leerlingen en medewerkers te waarborgen, vragen we elk jaar of we de adreslijsten mogen uitwisselen. Dit doen we allemaal vanuit het privacy-beleid vanuit de Stichting PCBO Amersfoort. 

Uitwisselen met andere organisaties
We maken op school gebruik van digitaal lesmateriaal. De leveranciers van deze materialen ontvangen een beperkt aantal leerling-gegevens. Informatie over de leerlingen wordt verder alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. In het bovenstaande privacyreglement is beschreven hoe we omgaan met leerling-gegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directeur van onze school. 

Schoolgids
Meer informatie over deze onderwerpen vindt u in onze schoolgids.

Meer details in de schoolgids