Praktische informatie

Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle leerlingen van alle groepen hetzelfde: alle dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur. ’s Morgens kunnen de kinderen tussen 8.15 uur en 8.30 uur de klas binnen komen. Ouders nemen op de gang afscheid van hun kind. Kinderen mogen ook alleen naar binnen komen. De kinderen eten hun meegebrachte lunch in de klas, samen met hun leerkracht. Aansluitend gaan ze een kwartier buiten spelen, onder toezicht van leerkrachten.

Vakanties en studiedagen

Studiedagen, leerlingen zijn vrij dinsdag 5 oktober 2021 maandag 25 oktober 2021 vrijdag 14 januari 2022 dinsdag 15 februari 2022 woensdag 16 februari 2022 donderdag 14 april 2022 woensdag 8 juni 2022 donderdag 9 juni 2022
Herfstvakantie maandag 18-10 t/m vrijdag 22-10-2021
Kerstvakantie maandag 27-12-2021 t/m vrijdag 07-01-2022
Voorjaarsvakantie maandag 28-02 t/m vrijdag 04-03-2022
Goede Vrijdag, Tweede Paasdag vrijdag 15-04 t/m maandag 18-04-2022
Meivakantie maandag 25-04 t/m vrijdag 06-05-2022
Hemelvaartsdag donderdag 26-05 t/m vrijdag 27-05-2022
Tweede Pinksterdag maandag 06-06-2022
Zomervakantie maandag 11-07 t/m vrijdag 19-08-2022

Buitenschoolse opvang

Kon-Tiki zit in gebouw De Bron. In hetzelfde gebouw zit de kinderopvang van Partou, zowel dagopvang als buitenschoolse opvang. U bent natuurlijk niet verplicht voor Partou te kiezen. Via de website van Vathorst kunt u meer informatie vinden over andere aanbieders van kinderopvang in de wijk.

Verlof, naar de dokter of ziek

Verlof wordt alleen in uitzonderlijke situaties toegekend. Het moet worden aangevraagd bij de directie. U kunt daarvoor dit verlofformulier gebruiken. Als uw kind naar de (tand)arts moet, meldt u dat dan alstublieft van tevoren bij de leerkracht. Ziekmeldingen graag tussen 7.45 en 8.15 uur, persoonlijk of per telefoon (alstublieft niet per mail).

Privacy

Op Kon-Tiki gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We registreren gegevens van en over onze leerlingen in onze administratie, om ze onderwijs te kunnen geven en ze daarin goed te kunnen begeleiden. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het onderwijs mogen worden vastgelegd en gebruikt. Die gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang ertoe is beperkt. De school zal jaarlijks controleren of de gegevens nog juist zijn. Om de privacy van de leerlingen en medewerkers te waarborgen zal de school elk jaar vragen of de adressenlijsten uitgewisseld mogen worden. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Leerling-informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. U kunt dit privacyreglement lezen op de website van de stichting PCBO Amersfoort. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

Schoolgids

Nog veel meer informatie vindt u in onze schoolgids.

Meer details in de schoolgids