Onze ouders

Ouders spelen een belangrijke rol 
Betrokken ouders zijn onmisbaar voor een goed functionerende, ondernemende school en blije leerlingen. U bent daarom van harte welkom om mee te helpen en te denken met schoolzaken en activiteiten. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld als klassenouder, hulpouder of ‘Gast in de Klas’. U kunt deelnemen in de ouderraad of in de medezeggenschapsraad en we hebben een klankbordgroep. 

Betrokken bij het onderwijs aan uw kind 
We willen u graag betrekken bij het onderwijs aan uw kind. Aan het begin van het schooljaar organiseren we een informatiebijeenkomst voor alle ouders. Tijdens deze avond geven de kinderen hun ouders een rondleiding en vertellen ze over het reilen en zeilen op school. Ook maakt u kennis met de leerkracht van uw kind. Deze beantwoordt graag al uw vragen en geeft waar nodig een toelichting. 

Elk schooljaar heeft u minimaal vier contactmomenten met de leerkracht: 

  • Startgesprek in september (10 min.); afstemmen wat uw kind nodig heeft 
  • Voortgangsgesprek in november (10 min.); facultatief
  • Opbrengstgesprek in maart (20 min.) 
  • Eindgesprek, portfolio en Cito-resultaten juni-afname in juni/juli (20 min.) 

Verder kunt u voor de schoolprestaties van uw kind altijd terecht in het Ouderportaal ParnasSys. Daar vindt u ook de Cito-resultaten. Op deze manier krijgt u goed inzicht in de ontwikkeling van uw kind en houden we nauw contact. Als uw kind meer of andere ondersteuning nodig heeft, kunnen we daar direct op inspelen. 

Ondersteuning op school 
We nodigen ouders regelmatig uit om een workshop te verzorgen of ‘Gast in de Klas’ te zijn. Ouders hebben vaak waardevolle kennis en kunde in huis waar we onze leerlingen graag van laten profiteren. Maar we zijn ook blij als ouders helpen bij praktische zaken, zoals helpen bij het lezen, meelopen naar de bibliotheek of rijden naar een activiteit. Daarnaast zijn ouders onmisbaar bij het organiseren van allerlei activiteiten en festiviteiten. En het mes snijdt natuurlijk aan twee kanten. Ouders vinden het heel leuk om mee te helpen op school en nauw betrokken te zijn bij de schoolleven van hun kind.  

Ouders die willen helpen regelen dit via de leerkracht en/of de klassenouders en via de ouderraad. 

Hoe blijft u op de hoogte? 
Iedere twee weken ontvangt u onze nieuwsbrief ‘Flessenpost’, met informatie en nieuws uit de groepen. Eén keer per maand ontvangt u de ‘doelenbrief’, een mail met belangrijk informatie over de groep. Deze mails ontvangt u in de ‘Parro-app’, een beschermde online omgeving waar wij u op de hoogte houden van belangrijke en leuke schoolzaken, We delen er bijvoorbeeld ook foto’s. Meer inhoudelijk informatie vindt u in onze schoolgids die u vanaf deze website kunt downloaden. 

Vragen, opmerkingen en klachten 
Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u een afspraak maken met de bouwcoördinator of de directeur. De school heeft ook twee contactpersonen met wie u eventuele zorgen of klachten kunt bespreken.  

Mocht u het gevoel hebben dat u er niet uitkomt met een van de genoemde personen, dan zijn er nog andere mogelijkheden om zaken op te lossen. Zie daarvoor de pagina Klachtenregeling op de website van Stichting PCBO Amersfoort. Daar vindt u ook het protocol rond Schorsing en verwijdering. 

Meer details in de schoolgids