Midden- en bovenbouw

Onze leerlingen krijgen in de ochtend rekenen, taal, lezen en spelling aangeboden.

In de middag staat ondernemend leren centraal. Hiervoor maken we gebruik van de thema’s die beschreven staan in het International Primary Curriculum (IPC).

Elk thema starten we met een activiteit om de kinderen enthousiast te maken. Daarna volgt de kennisoogst: de leerkracht brengt met de kinderen in beeld wat ze al weten over het thema, bijvoorbeeld met behulp van een mindmap. Vervolgens brengen ze in kaart wat ze willen leren. Aan de hand daarvan bepalen leerkracht en kinderen wat de leerdoelen voor het thema zijn. Mindmap en leerdoelen hangen we goed zichtbaar op. Hierna volgen de lessen en activiteiten bij het thema.

We eindigen ieder thema met een gezamenlijke afsluiting. Soms nodigen we de ouders hierbij uit.

Voor de gebruikte methodes per vak, zie hoofdstuk 2 van onze schoolgids (Vakgebieden).

Het voortgezet onderwijs

Na groep 8 vertrekken onze leerlingen naar de middelbare school. In de VO-gids vindt u een overzicht van alle scholen voor middelbaar onderwijs in onze regio. Kijk op de website van de VO-gids voor meer informate.

Meer details in de schoolgids