Midden- en bovenbouw

Leren in de midden- en bovenbouw
In de ochtend krijgen de kinderen van de midden- en bovenbouw les in rekenen, taal, lezen en spelling. In de middag staat ondernemend leren centraal. Hiervoor maken we gebruik van de thema’s in het ‘International Primary Curriculum’ (IPC). Meer informatie over de gebruikte methodes per vak vindt u in hoofdstuk 2 van onze schoolgids (vakgebieden). 

Mindmap en leerdoelen 
Elk thema starten we met een activiteit om de kinderen enthousiast te maken. Daarna brengt de leerkracht met de kinderen in beeld wat ze al weten over het thema. Dat doet de leerkracht met behulp van een ‘mindmap’. Daarna bepalen de kinderen in overleg met de leerkracht wat ze willen leren en wat de leerdoelen voor het thema zijn. Mindmap en leerdoelen hangen we goed zichtbaar op in de klas. Alle lessen en activiteiten die hieruit volgen passen bij het thema. Iedere themaperiode eindigt met een gezamenlijke afsluiting. Soms nodigen we hierbij ook de ouders uit. 

Naar het voortgezet onderwijs 
Na groep 8 vertrekken onze leerlingen naar de middelbare school. In de VO-gids vindt u een overzicht van alle scholen voor middelbaar onderwijs in onze regio. Kijk op de website van de VO-gids voor meer informatie. 

Meer details in de schoolgids