Identiteit

Hier staan we voor 
We zijn een protestants-christelijke school. Vanuit die overtuiging willen we dat ieder kind zich veilig en gezien voelt, ook andersgelovigen. De kinderen ontmoeten elkaar ’s morgens in de kring. Daar vertelt de leerkracht, aan de hand van de methode Trefwoord, een Bijbelverhaal. Hij of zij verbindt het verhaal aan de belevingswereld van de kinderen. We vertellen de kinderen ook over andere religies en zoeken naar dingen die we met elkaar delen.   

Elkaar behandelen met respect 
Op Kon-Tiki gaan we respectvol met elkaar om. Als iemand dat even vergeet, spreken we diegene daarop aan. We leren kinderen naar elkaar te luisteren en samen conflicten op te lossen.  

Respect voor elkaars geloofsovertuiging en gebruiken vinden wij een groot goed. Op Kon-Tiki vieren we met elkaar de christelijke feesten Kerst en Pasen, maar we besteden ook aandacht aan feesten van andere religies. Meebidden kan en mag ‘s middags bij het eten of wanneer er aanleiding toe is, maar het hoeft niet. Dit maakt dat kinderen met een ander geloof zich ook veilig en gewaardeerd voelen bij ons. 

Interesse?

Bezoek onze school!