Passend onderwijs

Voor ieder kind passend onderwijs 
We doen ons uiterste best om alle kinderen passend onderwijs te geven. Samen met de ouders bepalen we wat voor het kind het beste onderwijs is en of wij dat onderwijs kunnen bieden. Binnen Kon-Tiki hebben we veel mogelijkheden om kinderen te onderwijzen op een manier die bij hen past. We werken met drie verschillende lesniveaus en we kunnen extra ondersteuning of uitdaging bieden. Onze Intern begeleiders coördineren en begeleiden de extra zorg.  

Extra ondersteuning of extra uitdaging 

  • Kinderen met dyslexie 
    Kinderen met dyslexie werken bij ons met het programma ‘Kurzweil 3000’. Dat is dyslexie-software voor alle vormen van dyslexie. Het programma helpt leerlingen vanaf groep 5/6 met spellen en schrijven, met technisch en begrijpend lezen en met het ‘scannen’ van een tekst. Dankzij deze software kunnen kinderen zelfstandig werken op school, dat is goed voor hun leerprestaties en voor hun motivatie. Daarnaast krijgen kinderen met dyslexie onderwijs op maat. We leggen de afspraken hierover vast in een ‘dyslexiepaspoort’. 
  • Kinderen die (meer)hoogbegaafd zijn 
    Eén dag in de week is er bij ons iemand op school die gespecialiseerd is in hoogbegaafdheid. Zij begeleidt de leerkrachten in het herkennen en begeleiden van kinderen die meer aan kunnen. Deze kinderen krijgen meer lesstof aangeboden. Als dat niet voldoende is, gaan ze buiten de groep aan de slag met extra verdiepende leerstof (in groep 1 en 2 ‘Levelspel’, in de groepen 3 t/m 8 ‘Levelwerk’). Dit gebeurt onder leiding van een leerkracht. Daarnaast zijn we een groep gestart ‘De Briljantklas’ voor hoogbegaafde kinderen die met de normale lessen onvoldoende aan hun trekken komen. 

Samenwerkingsverband de Eem 
In het ‘zorgplan’ hebben we omgeschreven hoe we ervoor zorgen dat ieder kind op onze school passend onderwijs krijgt. Lukt het ons niet om een kind op onze school passend onderwijs te bieden, dan kunnen we een beroep doen op ‘Samenwerkingsverband de Eem. Dit is een vereniging van 30 schoolbesturen basisonderwijs die nauw samenwerken om kinderen passend onderwijs te bieden in Amersfoort en vijf omliggende gemeentes.  

SWV de Eem helpt scholen voor ieder kind de juiste voorzieningen in te zetten, zo dicht mogelijk bij het kind en het liefst op school. De onderwijsondersteuner van De Eem speelt hierbij een centrale rol. Hij kan zorgen voor extra ondersteuning op school of ervoor zorgen dat een kind een plek krijgt in het speciaal (basis)onderwijs.  

Afspraken over basisvoorzieningen 
In het ‘ondersteuningsplan’ van SWV de Eem staat onder meer welke basisvoorzieningen een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden. Denk aan:  

  • ondersteuning voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie;
  • toegankelijke schoolgebouwen, aangepaste werkruimtes en hulpmiddelen voor leerlingen die dat nodig hebben; 
  • programma’s en methodes voor sociale veiligheid (onder meer antipestbeleid) en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen; 
  • een protocol voor medische handelingen. 

Overstap naar speciaal (basis)onderwijs 
Soms heeft een kind zorg en ondersteuning nodig die wij op school niet kunnen bieden. We overleggen dan met de ouders wat het beste is voor hun kind. Dat gebeurt na onderzoek door deskundigen (orthopedagoog, GZ-psycholoog). Kinderen die voor speciaal (basis)onderwijs in aanmerking komen, kunnen binnen onze stichting overstappen naar de Koningin Wilhelminaschool. Als ouder kunt u natuurlijk ook voor een andere school voor sbo of so kiezen. Meer informatie over passend onderwijs vindt u in de schoolgids: hoofdstuk 1 van onze schoolgids (Het onderwijs op Kon-Tiki > paragraaf Visie op zorg). 

JOSEE: steunpunt passend onderwijs in de regio Eemland
Heb je vragen over passend onderwijs of loop je vast op school? Dan kun je terecht bij het jeugd- en oudersteunpunt Eemland: JOSEE. Op www.josee.nu vinden jeugdigen (van 4 tot 18 jaar) en hun ouders/verzorgers toegankelijke en objectieve informatie over passend onderwijs. De medewerkers van JOSEE denken met je mee, geven informatie en kunnen je in contact brengen met de juiste personen en instanties.

Ook kun je vragen over je eigen specifieke situatie voorleggen aan JOSEE. Wil je persoonlijk advies of steun? Dan heeft JOSEE een aantal spreekuren per week, waarvoor je online eenvoudig een afspraak kunt maken. Je kunt JOSEE ook bellen tijdens de spreekuren. JOSEE werkt onafhankelijk en objectief. Vragen kunnen anoniem gesteld worden.

Contact
Bel: 033 30 30 488
Mail: contact@josee.nu

Voor het maken van een afspraak klik hier
De actuele spreekuurtijden vind je op de website: www.josee.nu
JOSEE is gesloten tijdens de schoolvakanties van de regio Midden-Nederland.

Meer details in de schoolgids