Ouderraad

De ouderraad zet zich ervoor in om, samen met het team en de ouders, een groot aantal praktische zaken goed te regelen (excursies, schoolreisjes, sinterklaas-, kerst- en paasviering, sportdag, avondvierdaagse, afscheid groep 8, eindfeest).
De OR coördineert de hulp van ouders bij deze schoolbrede activiteiten aan de hand van een planning voor het hele schooljaar. In de schoolgids vindt u wie er in de OR zitten en hoe u hen kunt bereiken.

Meer details in de schoolgids