Onze pedagogische visie

Kinderen gaan naar school om dingen te leren. Ze leren basale vaardigheden, zoals lezen, schrijven en rekenen en ze leren over de wereld om hen heen. Ze leren hoe ze het beste kunnen leren en ze leren over zichzelf. Ze ontdekken wat ze in huis hebben aan talenten en hoe leuk het is om die talenten te ontwikkelen. Ze leren dat ze deel uit maken van een groter geheel: een groep, een school, een buurt, een samenleving. Om al dat leren in goede banen te leiden, hebben we op Kon-Tiki gekozen voor wat wij noemen: ‘ondernemend leren. 

Ondernemend leren: zelf aan het stuur 
Kinderen leren het beste als ze actief betrokken zijn bij hun eigen leerproces. Bij Kon-Tiki zitten kinderen zelf aan het stuur. Ze krijgen ruimte en verantwoordelijkheid om op hun eigen manier te leren. Daarbij hebben we oog voor de individuele behoeften van ieder kind. Samen kijken we wat een kind nodig heeft om de benodigde kennis te vergaren en te werken aan zijn of haar kernkwaliteiten. Zowel zelfstandig als in de groep. 

Zelf doelen stellen en antwoorden vinden 
Ondernemend leren is een houding en een continu proces. Leerlingen bepalen (binnen grenzen) hun eigen leerdoelen en onderzoeksvragen. Ze bedenken vervolgens zelf hoe ze antwoorden kunnen vinden. Elk bereikt leerdoel, is een vertrekpunt voor nieuwe leervragen. Hiermee worden kinderen eigenaar van hun eigen leerproces. 

Volhouden en doorzetten 
Ondernemend leren biedt leerlingen structuur, maar ook ruimte en vrijheid. Het doet een beroep op hun nieuwsgierigheid, eigen initiatief, creativiteit, wijsheid en eigenwijsheid(!). Ondernemend leren helpt leerlingen om alleen en in de groep hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ze leren volhouden, doorzetten en grenzen verleggen. Ze oefenen met verantwoordelijk zijn en je betrokken voelen. Zo groeien ze dag na dag in hun ontwikkeling en krijgen ze steeds meer zelfvertrouwen. 

Veilige persoonlijke sfeer
Kinderen komen pas tot leren als ze het naar hun zin hebben en zich veilig voelen op school. Daarom creëren we op Kon-Tiki een warme, persoonlijke sfeer. We zorgen ervoor dat kinderen zich gezien en gehoord voelen en stimuleren gedrag dat daarbij past. 

Hoe we deze pedagogische visie vertalen in ons dagelijks handelen op school. Leest u op de pagina Ons onderwijs, onder de tab ‘Onderwijs’. 

KiVa: samen maken we er een fijne school van 
Op Kon-Tiki werken we metde methode KiVa. KiVa is een preventief, schoolbreed programma voor het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert sociale vaardigheden. Het programma bevordert de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Binnen KiVa ligt de nadruk niet op het individu maar op de groep als geheel. Het motto van KiVa luidt: Samen maken we er een fijne school van!  

Interesse?

Bezoek onze school!