Ouderbijdrage

Basisonderwijs wordt in Nederland door de overheid betaald. Toch zijn er een paar schoolactiviteiten die daar niet onder vallen, denk aan vieringen, projecten, excursies, sportactiviteiten en het schooluitje. Om deze activiteiten te kunnen organiseren vragen we een financiële bijdrage van ouders. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Als u de bijdrage niet kunt of wilt betalen, wilt u dan contact opnemen met de directie van de school? Dan proberen we tot een goede oplossing te komen.

De leerlingen uit de groepen 8 gaan op schoolkamp, in plaats van op schooluitje. De kosten voor het kamp worden apart in rekening gebracht.

Meer details in de schoolgids