Ouderbijdrage

Ouderbijdrage vrijwillig maar noodzakelijk 
In Nederland wordt het basisonderwijs betaald door de overheid. Een aantal schoolactiviteiten betaalt de overheid echter niet. Vieringen, projecten, schooluitjes, excursies en sportactiviteiten betalen we uit de vrijwillige ouderbijdrage. De MR stelt jaarlijks de hoogte van de bijdrage vast en geeft in een begroting aan hoe het geld wordt besteed. De bijdrage is vrijwillig, maar noodzakelijk als we de leuke zaken op school in stand willen houden. Mocht u de bijdrage niet kunnen of willen betalen, neem dan contact op met onze directeur. Samen proberen we dan tot een goede oplossing te komen. Kinderen kunnen niet uitgesloten worden als de bijdrage niet wordt betaald.

De leerlingen uit de groepen 8 gaan op schoolkamp. De kosten voor het kamp worden apart in rekening gebracht. 

Meer details in de schoolgids